EmergoPharm Sp. z o.o. Sp.K.
Aktualności 26.06.2018

PAŹDZIERNIK 2016 | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.  „Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek w postaci farmaceutycznej kompozycji zawierającej totarol jako składnik aktywny w celu przeciwdziałania zaburzeniom składu flory bakteryjne pochwy”

Nr umowy o dofinansowani: POIR.02.03.04-14-0030/17-00

Celem projektu jest uzyskanie przez Spółkę Emergopharm ochrony prawa własności przemysłowej w EPO wraz z walidacją na wynalazek który dotyczy kompozycji farmaceutycznej zawierającej totarol jako składnik aktywny stosowanej w celu przeciwdziałania zaburzeniom składu flory bakteryjnej pochwy”

Cel zostanie zrealizowany poprzez przygotowanie i prowadzenie postępowania, przed właściwymi organami, związanego z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej w postaci patentu na wynalazek.

Realizacja przedmiotowego projektu dzięki dokonaniu zgłoszenia wynalazku przyczyni się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Spółki na rynku docelowym oraz do osiągnięcia celu Działania 2.3.4 PO IR jakim jest wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej. Projektem objęte zostanie przygotowanie i dokonanie zgłoszenia wynalazku (w tym przeprowadzenie wymaganych postępowań) w ramach procedury EPO wraz z walidacją w wybranych krajach.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 537 121,00 zł

Wartość dofinansowania: 238 350,00 zł