EmergoPharm Sp. z o.o. Sp.K.
Aktualności 24.10.2019

EmergoPharm  Sp. z o.o. Sp. k. uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 347 850,00 zł  co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na udział w projekcie:

Udział firmy EmergoPharm w programie promocji BIOTECHNOLOGIA I FARMACEUTYKA celem ekspansji na nowe rynki zagraniczne.

Pomoc finansowa udzielana jest w ramach poddziałania 3.3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Nr umowy o dofinansowani: POIR.03.03.03-14-0063/19-00

Zaplanowane przez EmergoPharm działania obejmują okres od 01/05/2019  do 30/11/2020.

Celem projektu jest promocja marek produktowych Spółki (Myovarian, Androix), które dzięki pozyskaniu dofinansowania w konkursie, mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, promując tym samym  Marki Polskiej Gospodarki. Ogół działań pozwoli na poszerzeniu obszaru sprzedaży produktów Spółki, a także na zwiększenie przychodów i zysków, które będą pomocne w rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększaniu jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

W celu promocji produktów na rynkach międzynarodowych, Spółka weźmie udział w następujących wydarzeniach targowych:

– Vitafoods Europe Genewa (Szwajcaria, 05.2019)

– Vitafoods Europe Genewa (Szwajcaria, 05.2020)

– Vitafoods Asia (Singapur, 09.2020)

– CPhI Worldwide ( Mediolan, 10.2020)

Działania promocyjne dopełni również udział w dwóch misjach wyjazdowych:

– do Niemiec (misja związana z udziałem w targach CPhI Worldwide – Frakfurt, 11.2019)

– do USA (misja związana z udziałem w targach BIO International Convension, San Diego, 06.2020)

Ponadto firma EmergoPharm zrealizuje również działania promocyjne w postaci wytworzenia materiałów drukowanych na targi i misje wyjazdowe oraz reklamy w katalogach targowych i branżowych.